En byggfirma i Nacka och på Lidingö

Katerinas städ och bygg

En byggfirma i Nacka och på Lidingö

Vår byggfirma för dig i Nacka och på Lidingö lämpar sig för de flesta typer av jobb inom rivning och demolering. Hos oss kan man som byggrelaterat företag, fastighetsbolag, privatperson och bostadsrättsförening få hjälp inom hela Stockholmsregionen. Vår inställning är att det inte finns några arbeten som vare sig är för stora eller för små, utan vi ser till att kunna hjälpa dig, oavsett hur mycket hjälp som du erfordrar. Det kan vara bra att känna till att vi på Katerinas städ och bygg hjälper dig både med rivning och demolering såväl inomhus som utomhus.

Vad kan man få hjälp med här hos oss?

Hos oss på Katerinas städ och bygg kan man bland annat få hjälp med rivning av kök, badrum, fasader, mellanväggar, golv och tak. När själva rivningen är klart, så sorteras rivningsmassorna, för att därefter placeras i så kallade byggsäckar (containrar kan även användas). Allt material hämtas senast dagen efter rivningsarbetets avslut. När vi utför rivningsarbete utomhus, så kan det exempelvis gälla rivning av altaner, garage och hela hus.

Begär en offert!

Om du behöver hjälp med ett större arbete eller om du av förekommen anledning vill, så kan du begära en offert, vilket är fullständigt kostnadsfritt. Detta är vidare någonting som vi rekommenderar. Med hjälp av en offert, så kan du i lugn och ro begrunda om vårt företag är något som du vill anlita till det pris som anges i offerten. Om du har några frågor angående detta, så är du varmt välkommen att höra av dig till vår byggfirma.